Doelstellingen

De vereniging heeft zich ten doel gesteld:

  • Het bevorderen van het welzijn van personen met ITP door het geven van voorlichting
  • Naambekendheid te geven aan de vereniging door het distribueren van divers foldermateriaal naar alle hematologen/internisten in Nederland
  • Het organiseren van lotgenoten-contactdagen voor volwassenen,  jongeren en kinderen (en hun ouders)
  • Het organiseren van bijeenkomsten en het samenwerken met behandelaren van ITP
  • Samenwerken / overleg met de Medische Adviesraad
  • Het verstrekken van specifieke informatie aan patiënten met specifieke vragen
  • Het geven van informatie/vraagbaak zijn voor ouders van kinderen met ITP
  • Het besloten forum en de Facebook pagina up-to-date te houden 

 

Ook met deze website hoopt het bestuur van deze vereniging tegemoet te kunnen komen aan een aantal van onze doelstellingen.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot ons secretariaat via info@itp-pv.nl of via telefoonnummer 085 – 1303570.

 

Wat is ITP?

Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP

Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum

Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum