Corona virus
15 maart 2020

Veel mensen maken zich zorgen over het Corona virus. Voorzichtigheid is geboden, zeker wanneer iemand een verminderd afweersysteem heeft.

 

Het is niet zo dat u een verminderd afweersysteem heeft omdát u ITP heeft. Alleen bij gebruik van bepaalde medicatie (zoals Rituximab, prednison en andere immuun-onderdrukkende middelen zoals bijvoorbeeld Cyclosporine) is dat wél het geval. Voor die mensen is extra voorzichtigheid geboden.

Voor iedereen geldt;

  • Neem goede hygiene in acht
  • Was heel regelmatig uw handen
  • Vermijdt grote menigtes
  • Blijf thuis als u zich ziek voelt en neem contact op met uw arts

 

Mensen zonder milt zijn niet vatbaarder voor Corona en worden niet gerekend tot de immuun-gecompromitteerde groep. Belangrijk dat men wel de vaccinaties heeft gehad.

Bij hen geldt nog steeds: start bij koorts met antibiotica en raadpleeg uw arts. 

 

Dit is het advies van onze Medische Adviesraad en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.

 

Op 15 maart hoorden we dat de scholen, sportclubs, horeca, voor 3 weken gaan sluiten. Heftige maatregelen die nodig zijn om te proberen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Thuisblijven wordt nu geadviseerd ook als u zich niet ziek voelt. Beperk sociale contacten! Door zo min mogelijk contact met anderen wordt de kans kleiner om iemand te besmetten of besmet te raken. 

 

Pas goed op uzelf en op elkaar!

terug naar de vorig pagina
Wat is ITP?

Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP

Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum

Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum