Advies van onze Medische Adviesraad en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie betreffende CORONA
18 maart 2020

 

Het advies van onze Medische Adviesraad en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie betreffende CORONA

 

Prof. Dr. Roger Schutgens:

“Er zijn geen specifieke richtlijnen voor ITP. In principe zijn patiënten zonder milt niet vatbaarder voor corona en worden ook niet gerekend tot de immuun-gecompromitteerde (red. verminderde weerstand) groep. Daar zijn dus geen andere maatregelen voor nodig dan voor de algemene bevolking. Wel ga ik er hierbij van uit dat iedereen keurig zijn vaccinaties heeft gehad.

 

Bij koorts in deze patiënten moet direct worden gestart met antibiotica, zoals ik hoop dat we altijd doen. Contacteer dan wel een arts.

 

Patiënten met immuun drukkende middelen zijn een risicogroep voor een ernstiger beloop.

Daar adviseer ik sociale contacten echt te beperken tot een minimum.

 

Verder alle richtlijnen van het RIVM volgen: handen wassen etc

Bij klachten (hoesten, verkouden, koorts): blijf thuis en ga in zelf-isolatie.

 

Bij ernstige klachten (ernstig ziek of erg benauwd): contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost. Van daar wordt een patiënt doorgeleid naar specifieke afdelingen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Daarnaast is het nog niet bekend of de ITP kan opvlammen tijdens Covid-19. Omdat we weten dat dit wel kan bij andere virussen, kan het zijn dat sommige patiënten hier gevoelig voor zijn.”

 

 

 

terug naar de vorig pagina
Wat is ITP?

Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP

Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum

Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum