ITP

Trombocytopenie als gevolg van een verhoogde afbraak van bloedplaatjes is bekend onder verschillende namen, zoals de ziekte van Werlhof (genoemd naar de ontdekker van de ziekte in 1735), Idiopathische Trombocytopenische Purpura (ITP) of Auto-ImmuunTtrombocytopenische Purpura (AITP). Sinds enkele jaren heeft men besloten om de naam Immuun Trombocytopenie (nog steeds afgekort ITP) te gaan gebruiken. De voorheen gebruikte term Idiopathische Trombocytopenische Purpura betekent eigenlijk: blauwe plekken (purpura) door een bloedplaatjes tekort (trombocytopenie) zonder duidelijke oorzaak (idiopathisch).

Deze naam stamt nog uit de tijd dat er geen goede tests waren. Later bleek dat ITP-patiënten in het bloed antistoffen hebben, die gericht zijn tegen de eigen bloedplaatjes. Antistoffen zijn eiwitten in het bloed die een belangrijke rol spelen bij de afweer tegen infecties. De antistoffen hechten zich aan een lichaamsvreemde binnendringer en zorgen zo voor afbraak. Bij auto-immuunziekten zijn er antistoffen in het bloed aanwezig, die bij vergissing gericht zijn tegen lichaamseigen cellen.

Bij ITP-patiënten zijn die auto-antistoffen gericht tegen eiwitten op de wand van het bloedplaatje. Door de foutieve binding van de antistoffen aan de lichaamseigen bloedplaatjes worden de bloedplaatjes versneld afgebroken. Deze afbraak vindt vooral plaats in de milt, maar kan ook voor een belangrijk deel in de lever plaatsvinden.

 

Eigenlijk zou AITP een betere benaming zijn voor deze aandoening, maar gemakshalve blijven wij ITP aanhouden. Waarom deze auto-antistoffen worden gevormd is grotendeels onduidelijk. Deels lijkt er een ontsporing van het afweersysteem aan ten grondslag te liggen (een auto-immuun ziekte) en deels (vooral bij jonge kinderen) kan er een kruisreactiviteit bestaan. Doordat delen van virussen of bacterien op structuren van bloedplaatjes lijken, zodat de antistoffen niet alleen binden aan de virussen of bacterien, maar ook aan de bloedplaatjes. ITP treedt dan ook soms op aansluitend aan een infectie.

 

Wat is ITP?

Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP

Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum

Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum