HNHCP conferentie Zurich

02 februari 2019

Mieke Budel nam op 31 januari deel aan een congres van het HNHCP (Haematology Nurses and Healthcare Professionals Group). Dit is een educatieve conferentie voor verpleegkundigen en andere professionals in de gezondheidszorg specifiek voor hematologische aandoeningen. Mieke hee...

lees verder

Eerder hebben wij u bericht over een studie die Pra Health Sciences wil starten naar nieuwe medicatie. De ethische commissie Nederland heeft nu die studie goedgekeurd en Pra Health Sciences gaat beginnen met het rekruteren van gezonde vrijwilligers. De verwachting is dat eind ...

lees verder

Op 7 december heeft Martine succesvol het certificeringstraject Ervaringsdeskundige coach afgerond. Daarmee hebben we nu een professional in onze patiëntenvereniging die onze leden kan begeleiden in hun proces om een nieuwe balans te vinden om te participeren in de samenl...

lees verder

Argenx, een commercieel biotechnologisch bedrijf, publiceert Fase 2-testresultaten van Efgartigimod (ARGX-113), een nieuw middel dat mogelijk gebruikt kan worden bij de behandeling van ITP. In een klinische Fase 2-studie bij volwassen ITP patiënten werd het effect van opl...

lees verder
Wat is ITP?

Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP

Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum

Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum