Over de patiëntenvereniging

De ITP Patiëntenvereniging Nederland is 13 mei 2003 opgericht. 

Reden voor de oprichting is dat in de loop der jaren de behoefte aan informatie, lotgenoten-contacten en belangenbehartiging is gegroeid. Daar de problematiek van mensen met een verworven aandoening als ITP afwijkt van mensen met een erfelijke stollingsafwijking als b.v. hemofilie was de oprichting tot een zelfstandige vereniging noodzakelijk. Zo konden en kunnen we beter aan de diverse hulpvragen voldoen.

 

De problematiek en aanpak bij kinderen met ITP is heel anders dan bij volwassenen. Ook hier heeft de vereniging veel kennis en kunde en staat zij steeds in nauw overleg met ITP-gespecialiseerde kinderartsen.

Lidmaatschap 

Lidmaatschap betreft een heel kalenderjaar. De kosten hiervoor bedragen € 25,-- per jaar (prijspeil 2015). Vaak vergoedt uw ziektenkostenverzekering dit bedrag geheel of gedeeltelijk via de aanvullende polis. 

Opzeggingen dienen plaats te vinden vòòr 1 december van het lopende jaar. Een opzegging is pas een feit wanneer u van ons de bevestiging hiervan per mail of brief heeft ontvangen. 
  

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot ons secretariaat. Dit kan via info@itp-pv.nl of via telefoonnummer 033 – 470 11 58.

 

Wat is ITP?
Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP
Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum
Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum