Diagnose

De diagnose ITP wordt nog steeds gesteld door het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken voor het bloedplaatjes tekort. Voor het uitsluiten van andere oorzaken is het nodig om de relevante voorgeschiedenis van zowel de patiënt als van familieleden goed in kaart te brengen, een lichamelijk onderzoek te verrichten en laboratorium onderzoek te doen.

Het laboratorium onderzoek bestaat uit een bloedcel telling (het aantal bloedplaatjes kan het beste ook een keer met de hand geteld worden om pseudotrombocytopenie uit te sluiten, zie foto onder), een differentiatie van de witte bloedcellen en een z.g.n. mean platelet volume (gemiddeld plaatjes volume). Daarbij wordt vaak onderzoek verricht naar virale infecties zoals HIV en HCV en naar de aanwezigheid van een maagbacterie (Helicobacter Pylori). Ook kan de aanwezigheid van z.g.n. antiphospholipide antistoffen worden uitgesloten.

Als de patiënt jonger is dan een half jaar moet ook gedacht worden aan een erfelijke aandoening en aan een overdracht van antistoffen van de moeder naar het kind.

Onderzoek

Een beenmerg onderzoek, om te zien of het bloedplaatjes tekort door een verminderde aanmaak komt in plaats van door een verhoogde afbraak, kan worden overwogen bij;

  • Patiënten ouder dan 60 jaar
  • Voordat er een miltverwijdering plaatsvindt
  • Bij therapie resistente patiënten
  • En bij patiënten met afwijkende lichamelijke symptomen of afwijkende laboratorium resultaten


Voor het onderscheiden van een aanmaak of een afbraak probleem kan ook een trombopoietine (Tpo) bepaling worden verricht.

Het verrichten van een bloedplaatjes antistof onderzoek behoort niet tot het standaard ITP onderzoek, maar kan bij problemen bij het uitsluiten van andere oorzaken worden aangevraagd. Tot op heden wordt het onderzoek naar de aanwezigheid van autoantistoffen tegen bloedplaatjes niet specifiek genoeg gevonden. Gelukkig is recent het antistof onderzoek sterk verbeterd en wordt gekeken of het een plaats kan krijgen in de routine diagnostiek voor ITP.

Soms is er een probleem met het tellen van het aantal plaatjes, doordat ze aan elkaar of aan witte bloedcellen binden. Dit fenomeen heet pseudotrombocytopenie en komt door iets wat in de bloedbuisjes zit en is niet van belang voor de patiënt. Daarom is het goed om het aantal bloedplaatjes voor de diagnose ITP ook eens met de hand te tellen, zodat eventuele klontering kan worden gezien.

voorbeeld

Voorbeeld van het aantonen van autoantistoffen

Als er auto-antistoffen binden aan bloedplaatjes, is dat zichtbaar te maken met fluorescentie technieken. Als er geen auto-antistoffen gebonden zijn, zijn de bloedplaatjes zwart. Tegenwoordig wordt het autoantistof onderzoek met modernere technieken verricht.

Wat is ITP?
Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP
Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum
Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum