Behandeling met medicijnen

Veel ITP patiënten zijn asymptomatisch en behoeven geen behandeling. Als er echter bloedingssymptomen zijn of het bloedplaatjes aantal daalt onder een acceptabele waarde (die waarde moet voor ieder apart worden bepaald en is afhankelijk van de klinische situatie), wordt over het algemeen tijdelijk behandeld met corticosteroiden (prednison) en/of immunoglobulinen (IVIg), waarna overgegaan wordt op een miltverwijdering of (indien er een contraindicatie voor miltverwijdering bestaat) Tpo receptor agonisten (N-plate of Eltrombopag). Als deze standaard behandeling onvoldoende resultaat heeft, kan worden behandeld met verschillende immuun suppressieve medicijnen. Voor vrouwen kan de 'pil' voorgeschreven worden, waardoor de menstruatie regelmatiger verloopt en minder bloedingsproblemen optreden.

Ook bij kinderen (zie ook onder) is uitsluitend observeren vaak voldoende. ITP op de kinderleeftijd geneest vaak spontaan (± 80%) binnen enkele weken tot een jaar. Daarom is de behandeling tijdens het eerste jaar gericht op overbrugging van deze periode, waarbij eventueel voor IVIg en/of corticosteroiden gekozen kan worden. Verdere behandeling moet zorgvuldig worden afgewogen. Tpo receptor agonisten zijn nog niet beschikbaar voor behandeling van kinderen met ITP.
Voor vrouwen tijdens de zwangerschap kan het beste gekozen worden voor IVIg en/of corticosteroiden. Vooral voor de bevalling is het nodig de moeder voldoende te beschermen tegen bloedingen.

Voor patiënten met trombocytopenie geldt dat zolang er een plaatjestekort is geen aspirine (acetylsalicylzuur) of NSAID’s (verschillende pijnstillers) genomen mogen worden, omdat hierdoor de functie van de nog aanwezig bloedplaatjes wordt beperkt en dit dan tot meer bloedingen kan leiden. (Paracetamol heeft deze bijwerking niet).

Wat is ITP?
Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP
Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum
Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum