Afbraak van bloedplaatjes

Afbraak van bloedplaatjes gebeurt vooral in de milt. Als er autoantistoffen op de bloedplaatjes gebonden zijn, worden deze sneller door de milt weggevangen en afgebroken.

Het verwijderen van de milt wordt overwogen als prednison geen resultaat heeft, of continu gegeven moet worden om de trombocyten op een veilig niveau te houden. Ook als mensen erg veel last hebben van bijwerkingen van prednison is verwijdering van de milt een mogelijke volgende stap. Het verwijderen van de milt geeft in ongeveer zeventig procent van de gevallen een blijvend effect. Voor een goed resultaat moeten ook de eventueel aanwezige bijmilten worden verwijderd. Door het weghalen van de milt geneest men niet van ITP , maar wel zijn de gevolgen van deze afweerstoornis dan minder.

Het verwijderen van de milt wordt bij kinderen zo lang mogelijk uitgesteld en bij voorkeur niet voor het vijfde levensjaar gedaan.

Effect

Soms is het effect van miltverwijdering onvoldoende omdat na de operatie een nieuwe bijmilt kan ontstaan of om veel bloedplaatjes worden afgebroken in de lever. Het is mogelijk een miltscan te laten maken alvorens te besluiten tot miltverwijdering over te gaan. Deze miltscan checkt of de bloedplaatjes alleen in de milt of ook in de lever afgebroken worden. 

De milt heeft een belangrijke functie in de afweer tegen bepaalde bacteriële infecties die zich naar de bloedbaan kunnen uitbreiden, Na het verwijderen van de milt is het risico van een dergelijke infectie groter. Dit risico is leeftijdsafhankelijk. Ter voorkoming van een pneumococceninfectie wordt altijd vóór de operatie een vaccinatie gegeven. Deze vaccinatie moet regelmatig worden herhaald. Aangezien over de termijn van herhalen van deze vaccinatie bij deskundigen geen overeenstemming bestaat, zal dit in overleg met de behandelend arts moeten plaatsvinden. Kinderen worden daarnaast nog langdurig, uit voorzorg, met antibiotica behandeld. Tegenwoordig krijgen kinderen uit voorzorg meestal ook een vaccinatie tegen hersenvliesontsteking toegediend. Er zijn verschillende bacteriën die hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken.

Aanbevolen wordt mensen waarbij de milt is verwijderd te vaccineren voor hersenvliesontsteking Haemophilus influenzae type B (HiB) en meningococcen; deze vaccinaties zitten sinds kort in het rijksvaccinatieprogramma. Na het verwijderen van de milt dient elke infectie 'serieus' genomen te worden. Met name infecties overgebracht door hondenbeten kunnen een ernstig verloop hebben. Ook is na een milt-verwijdering de afweer tegen malaria verminderd.

Wat is ITP?
Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP
Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum
Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum