Behandeling bij kinderen

Bij (jonge) kinderen is men over het algemeen nog terughoudender met behandelen van ITP dan bij volwassenen. Vaak (bij ± 80%) is ITP bij kinderen namelijk van voorbijgaande aard en verdwijnen de klachten binnen enkele weken tot een jaar. Bij een acute trombocytopenie is de bloedingsneiging bepalend voor de behandeling. Bij kleine, niet ernstige bloedingen wordt afgewacht. Naarmate bloedingen meer problemen veroorzaken zal prednison en/of immuunglobulinen (IVIg) voorgeschreven worden, slechts in het uiterste geval zal voor verdere behandeling (b.v. miltverwijdering) worden gekozen.

Als het aantal bloedplaatjes slechts matig verlaagd is, kunnen de meeste activiteiten in het dagelijks leven normaal worden toegestaan. Bij zeer lage bloedplaatjes aantallen (of bij toenemende bloedingsneiging) kan het beste in samenspraak met de behandelaar worden gekeken naar welke activiteiten wel of niet kunnen worden toegestaan.

Wat is ITP?
Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP
Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum
Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum