Lidmaatschap Voorwaarden

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals die door ITP Patiëntenvereniging Nederland zijn gesteld met betrekking tot het lidmaatschap:

Lidmaatschappen betreffen steeds een heel kalenderjaar. Restitutie wordt niet verleend. U bent pas definitief lid wanneer de contributie is voldaan. De contributie bedraagt € 25,-- voor een heel kalenderjaar.

Opzeggingen dienen te zijn ingediend vóór 1 december van het lopende jaar.

Ik machtig ITP Patiëntenvereniging Nederland voor het jaarlijks afschrijven van het verschuldigde contributiebedrag, tot wederopzegging.

Wanneer u géén machtiging afgeeft, kunt u lid worden door de contributie eerst zelf over te maken naar ons bankrekeningnummer. Voor het toezenden van een factuur rekenen wij per jaar € 3,-- extra. Dit kunt u aangeven via het contactformulier, wij nemen dan contact met u op om het lidmaatschap op deze manier in orde te maken.


Pagina Sluiten