Vergoeding meningokokkenvaccin
15 september 2018

Omdat er onduidelijk was over de vergoeding van het meningokokkenvaccin hebben we navraag gedaan bij het Zorginstituut Nederland. Hier leest u het antwoord:

In Nederland is de vergoeding van geneesmiddelen ten laste van de zorgverzekering via verschillende manieren geregeld. Geneesmiddelen die zijn toegediend bij een in het ziekenhuis opgenomen patiënt vallen onder geneeskundige zorg en komen ten laste van het ziekenhuis. Verder is een vergoeding mogelijk via farmaceutische zorg, het zogenaamd geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor extramurale geneesmiddelen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het geneesmiddel wel opgenomen te zijn op de positieve lijst van het GVS. Over de vergoeding van (het GVS) geneesmiddelen kunt u ook informatie vinden op onze website van medicijnkosten (https://www.medicijnkosten.nl/).   Het meningokokkenvaccin is niet door de minister aangewezen en daarom niet opgenomen in het GVS, een vergoeding vanuit farmaceutische zorg is om die reden niet mogelijk. Een vergoeding vanuit het ziekenhuis als onderdeel van een DBC (zorg conform stand van de wetenschap en praktijk) behoort wel tot de mogelijkheden. Het Zorginstituut en de Gezondheidsraad onderzoeken op dit moment of het meningokokkenvaccin voor specifieke risicogroepen opgenomen kan worden in het GVS.

We hopen dit dit nu meer duidelijkheid geeft.

terug naar de vorig pagina
Wat is ITP?
Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP
Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum
Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum