Wat is ITP?

 • 1

  Inleiding

  Door onze bloedvaten (aders en slagaders) stroomt bloed. Bloed bevat vocht en bloedcellen. Het vocht (plasma) bestaat uit water, zouten en eiwitten.

 • 2

  Bloedplaatjes (trombocyten)

  Bloedplaatjes zijn afsplitsingen van grote cellen (megakaryocyten) in het beenmerg. In rust zijn het kernloze platte ronde schijfjes, 3 micrometer dik, met een doorsnede van 10 micrometer.

 • 3

  Stolling met bloedplaatjes

  Als het bloedvat kapot gaat worden de bloedplaatjes geactiveerd en begint het stollingsproces.

 • 4

  Bloedplaatjestekort (trombocytopenie)

  Er zijn vele oorzaken te noemen voor het ontstaan van een bloedplaatjes tekort. Al deze oorzaken komen neer op: teveel verbruik, teveel verlies, te weinig aanmaak of teveel afbraak.

 • 5

  ITP

  Trombocytopenie als gevolg van een verhoogde afbraak van bloedplaatjes is bekend onder verschillende namen, zoals de ziekte van Werlhof.

 • 6

  Acute of Chronische ITP

  Sinds enkele jaren spreken we van Immuun Trombocytopenie (ITP) en wordt er een indeling gemaakt in: Nieuw gediagnosticeerde ITP, Persisterende ITP en Chronische ITP.

 • 7

  Ernst van de ziekte

  De ernst van de ziekte wordt bepaald door het aantal bloedplaatjes. Aan de hand van de aanwezige bloedingsneiging kan de ernst worden ingedeeld tussen graad 0 en graad 4.

 • 8

  Symptomen van trombocytopenie

  Er zijn allerlei soorten sympthomen van trombocytopenie, de minder ernstige verschijnselen bestaan uit hematomen, petechiën en slijmvliesbloedingen.

 • 9

  Laboratorium onderzoek

  De diagnose ITP wordt nog steeds gesteld door het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken voor het bloedplaatjes tekort. Voor het uitsluiten van andere oorzaken is het nodig om de relevante voorgeschiedenis te onderzoeken.

 • 10

  Behandeling

  De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of een chronische vorm van trombocytopenie.

 • 11

  Behandeling met medicijnen

  Veel ITP patiënten zijn asymptomatisch en behoeven geen behandeling. Als er echter bloedingssymptomen zijn of het bloedplaatjes aantal daalt onder een acceptabele waarde wordt over het algemeen tijdelijk behandeld met corticosteroiden ....

 • 12

  Verwijdering van de milt

  Afbraak van bloedplaatjes gebeurt vooral in de milt. Als er autoantistoffen op de bloedplaatjes gebonden zijn, worden deze sneller door de milt weggevangen en afgebroken.

 • 13

  Behandeling van kinderen

  Bij (jonge) kinderen is men over het algemeen nog terughoudender met behandelen van ITP dan bij volwassenen. Vaak (bij ± 80%) is ITP bij kinderen namelijk van voorbijgaande aard en verdwijnen de klachten binnen enkele weken tot een jaar.

 • 14

  Beleving na de ITP diagnose

  Inzicht in de emotionele reis en behoeften van de ITP patiënt en mogelijke kansen ter optimalisatie services. Een onderzoek uitgevoerd door Samhealth in 2016.

 • 15
 • 16

  Reisbrieven

  Reisbrieven om mee te nemen naar het buitenland mocht behandeling voor ITP nodig zijn. We hebben brieven in verschillende talen.

 • 17
Wat is ITP?

Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP

Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum

Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum