News

 
 

Met een laag bloedplaatjes getal bij de huisarts

Date: 14 November 2023  -  Category: Algemeen
Wat als een patiënt bij de huisarts komt met een laag bloedplaatjesgetal? Er is voor huisartsen een artikel geschreven dat een overzicht geeft van de alarmsymptomen en de vele mogelijke oorzaken. Dit artikel is gepubl...

Engels-talige Webinar 'Shared Decision Making'

Date: 20 September 2023  -  Category: Algemeen
Op dinsdag 26 september, van 17:30 tot 18:30 uur (Nederlandse tijd), zal de 'ITP Shared Decision Making-Webinar’ plaatsvinden. De Webinar zal in het Engels zijn. De Webinar is bedoeld voor mensen die leven met ITP én...

Cyberpoli ITP

Date: 28 June 2023  -  Category: Algemeen
De Cyberpoli is een internetkliniek en ontmoetingsplaats voor jongeren van 13 tot 26 jaar met een chronische aandoening. Ook ouders van deze jongeren en jongere kinderen zijn welkom. We zijn heel blij dat ITP nu is t...

Themabijeenkomst: 'Leven met ITP'

Date: 08 June 2023  -  Category: Algemeen
In samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen wordt op 3 juli aanstaande een patiënten themabijeenkomst georganiseerd.  Dr. Asiong Jie van Zuyderland zal het thema inleiden, waarna wij zelf kort ie...

ITP-apps

Date: 14 May 2023  -  Category: General
There are two mobile phone apps available to monitor ITP. These are useful tools that can also be helpful in the consultation room. However, we recommend carefully reading the terms of use and privacy policy before us...

ITP-apps

Date: 14 May 2023  -  Category: Algemeen
Er zijn twee apps voor de mobiele telefoon om ITP te monitoren. Het zijn handige tools die ook van pas kunnen komen in de spreekkamer. We raden wel aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid goed door te lezen vo...

Promotion Sufia Amini

Date: 11 January 2023  -  Category: General
"Physician-researcher Sufia Amini received her Ph.D. on January 10th with her dissertation entitled "Moving towards a new era for patients with ITP." Sufia conducted research on the developments in treatment for ITP, ...

Promotie Sufia Amini

Date: 11 January 2023  -  Category: Algemeen
Arts-onderzoeker Sufia Amini is op 10 januari gepromoveerd met haar proefschrift “Moving towards a new era for patients with ITP”.  Sufia heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in behandeling bij ITP en de ...

The ITP Podcast

Date: 15 December 2022  -  Category: General
If you have ITP, you may also experience other symptoms such as fatigue or side effects of medication. Or you may be told that you should avoid certain activities due to the risk of bleeding.In the new podcast series ...

De ITP Podcast

Date: 15 December 2022  -  Category: Algemeen
Als je ITP hebt, kan je ook andere klachten ervaren. Vermoeidheid bijvoorbeeld, of bijwerkingen van de medicatie. Of je hoort dat je vanwege het risico op bloedingen beter iets níet kunt doen, In de nieuwe podcasts...

Live! with ITP doctor videos

Date: 27 November 2022  -  Category: General
Four physicians respond to the stories of the young people, whose videos were released previously. Haematologists and ITP specialists Roger Schutgens, Elise Huisman, Monique Suijker and Jaap Jan Zwaginga (also members...

Leef! met ITP artsenvideo's

Date: 27 November 2022  -  Category: Algemeen
Vier artsen reageren op de verhalen van de jongeren, waarvan eerder al de video's verschenen. Hematologen en ITP specialisten Roger Schutgens, Elise Huisman, Monique Suijker en Jaap Jan Zwaginga (allen ook lid van onz...

New developments

Date: 28 October 2022  -  Category: General
This month, Professor Roger Schutgens published a review article* on the treatment of chronic ITP. In it, he discusses the latest findings in the literature worldwide. His main conclusion is that in particular careful...

Nieuwe ontwikkelingen

Date: 28 October 2022  -  Category: Algemeen
Deze maand heeft professor Roger Schutgens een overzichtsartikel* gepubliceerd over de behandeling van chronische ITP. Hij bespreekt hierin de laatste stand van zaken in de wereldliteratuur. Zijn belangrijkste c...

Live! with ITP young people videos

Date: 29 September 2022  -  Category: General
Brave! In the new video series Live! with ITP, which we made in collaboration with Novartis Netherlands, Marjolijn (16), Lorenzo (17), Sterre (19) and Lotje (24) candidly talk about the challenges they encounter. But ...

Leef! met ITP jongerenvideo's

Date: 29 September 2022  -  Category: Algemeen
Dapper! In de nieuwe videoserie Leef! met ITP, die we maakten met Novartis Nederland, vertellen Marjolijn (16), Lorenzo (17), Sterre (19) en Lotje (24) openhartig waar zij tegen aanlopen. Maar ook hoe dat ze niet tege...
 

Become a member or support us by a donation

 

Tel. 085-1303570 | E‑mail info@itp‑pv.nl | Bank 1 NL69RABO0345603702 | BIC RABONL2U |Bank 2 NL91ABNA0401810461 | BIC ABNANL2A | KvK 17156005 | ANBI 8135.93.372