Disclaimer

 
 

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

De ITP Patiëntenvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de ITP Patiëntenvereniging op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met uw arts.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot ons secretariaat via ofni.[antispam].@itp-pv.nl of via telefoonnummer 085 – 1303570.

 

Word nu lid of steun ons met een bijdrage

 

Tel. 085-1303570 | E‑mail info@itp‑pv.nl | Bank 1 NL69RABO0345603702 | BIC RABONL2U |Bank 2 NL91ABNA0401810461 | BIC ABNANL2A | KvK 17156005 | ANBI 8135.93.372