Onze ITP Patiëntenvereniging, de ANBI-status en giften

Geeft u wel eens geld aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze ITP Patiëntenvereniging Nederland heeft de officiële ANBI-status.

U kunt een gift op twee manieren doen:

  • Als periodieke gift; u hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks (minimaal 5 jaar) éénzelfde gift doet aan de instelling.
  • Als gewone gift; u doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Periodieke gift:

  • De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke bedragen. Dat betekent dat u vijf jaar (of langer) hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging schenkt. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens eenmaal per jaar het bedrag overmaken naar de ANBI.
  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld een familielid of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Een periodieke gift kunt u op twee manieren vastleggen:

  • Bij de notaris
  • In een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI.

Gewone gift:

  • U doet de giften aan een ANBI-instelling.
  • U doet de gift vrijwillig en niet omdat u ertoe verplicht bent.
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

 Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,--. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Mocht u onze ITP Patiëntenvereniging Nederland een warm hart toedragen en ons een gift willen schenken; wij zijn blij met elk bedrag!

Indien u gebruik wenst te maken van de bovengenoemde belastingaftrek middels een periodieke schenking, neemt u dan contact met ons op. Wij beschikken over het formulier van de belastingdienst waarmee we een schenking aan onze vereniging samen kunnen vastleggen.

 

Become a member or support us by a donation

 

Tel. 085-1303570 | E‑mail info@itp‑pv.nl | Bank 1 NL69RABO0345603702 | BIC RABONL2U |Bank 2 NL91ABNA0401810461 | BIC ABNANL2A | KvK 17156005 | ANBI 8135.93.372