Onze ITP Patiëntenvereniging, de ANBI-status en giften

Geeft u wel eens geld aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze ITP Patiëntenvereniging Nederland heeft de officiële ANBI-status.

U kunt een gift op twee manieren doen:

  • Als periodieke gift; u hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks (minimaal 5 jaar) éénzelfde gift doet aan de instelling.
  • Als gewone gift; u doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Periodieke gift:

  • De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke bedragen. Dat betekent dat u vijf jaar (of langer) hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging schenkt. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens eenmaal per jaar het bedrag overmaken naar de ANBI.
  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld een familielid of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Een periodieke gift kunt u op twee manieren vastleggen:

  • Bij de notaris
  • In een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI.

Gewone gift:

  • U doet de giften aan een ANBI-instelling.
  • U doet de gift vrijwillig en niet omdat u ertoe verplicht bent.
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

 Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,--. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Mocht u onze ITP Patiëntenvereniging Nederland een warm hart toedragen en ons een gift willen schenken; wij zijn blij met elk bedrag!

Indien u gebruik wenst te maken van de bovengenoemde belastingaftrek middels een periodieke schenking, neemt u dan contact met ons op. Wij beschikken over het formulier van de belastingdienst waarmee we een schenking aan onze vereniging samen kunnen vastleggen.

 

Word nu lid of steun ons met een bijdrage

 

Tel. 085-1303570 | E‑mail info@itp‑pv.nl | Bank 1 NL69RABO0345603702 | BIC RABONL2U |Bank 2 NL91ABNA0401810461 | BIC ABNANL2A | KvK 17156005 | ANBI 8135.93.372