Doelstellingen

Opgericht op 13 mei 2003 heeft de vereniging ten doel het bevorderen van het welzijn van mensen met trombocytopenie (ITP) middels het geven van voorlichting, lotgenotencontact, het organiseren van bijeenkomsten en het samenwerken met behandelaars van ITP.

Ook middels de website hoopt het bestuur van deze vereniging tegemoet te kunnen komen aan een aantal van onze doelstellingen. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot ons secretariaat.

Lees verder
Wat is ITP?

Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP

Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum

Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum