Behandeling van kinderen

 

Bij (jonge) kinderen is men over het algemeen nog terughoudender met behandelen van ITP dan bij volwassenen. 

 
 
802b4f68-ed9b-4f0e-9859-2698be47a057


Bij ± 80% van de kinderen is ITP van voorbijgaande aard en verdwijnen de klachten binnen enkele weken tot een jaar. Bij een acute trombocytopenie is de bloedingsneiging bepalend voor de behandeling. Bij kleine, niet ernstige bloedingen wordt afgewacht.

Naarmate bloedingen meer problemen veroorzaken zal prednison en/of immuunglobulinen (IVIg) worden voorgeschreven. Slechts in het uiterste geval zal voor verdere behandeling worden gekozen.

 

Als het aantal bloedplaatjes slechts matig verlaagd is, kunnen de meeste activiteiten in het dagelijks leven normaal worden gedaan. Bij zeer lage bloedplaatjes aantallen (of bij toenemende bloedingsneiging) kan het beste in samenspraak met de behandelaar worden gekeken welke activiteiten beter achterwege worden gelaten.

 

 

Word nu lid of steun ons met een bijdrage

 

Tel. 085-1303570 | E‑mail info@itp‑pv.nl | Bank 1 NL69RABO0345603702 | BIC RABONL2U |Bank 2 NL91ABNA0401810461 | BIC ABNANL2A | KvK 17156005 | ANBI 8135.93.372