Over de patiëntenvereniging

 
 

ITP Patiëntenvereniging

De ITP Patiëntenvereniging heeft ongeveer 700 leden. Voor onze leden organiseren we jaarlijks een aantal bijeenkomsten. Denk aan een algemene ledenvergadering met vaak lezingen van ITP artsen, of een regiobijeenkomst in een regionaal ziekenhuis. Wij willen binnenkort gaan starten met kleine support groepen. In de agenda kunt u zien of er binnenkort iets wordt georganiseerd. Als vereniging hebben wij ook overleg met de professionals en denken bijvoorbeeld mee met de richtlijn. Ook geeft de vereniging een paar keer per jaar een Nieuwsbrief uit, met allerlei artikelen over ITP of ITP-gerelateerd. Zo proberen we te voldoen aan de groeiende behoefte aan informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging. 

De problematiek en aanpak bij kinderen met ITP is heel anders dan bij volwassenen. Ook hier heeft de vereniging veel kennis en kunde en staat zij in nauw contact met ITP-gespecialiseerde kinderartsen.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot ons secretariaat. Dit kan via ofni.[antispam].@itp-pv.nl of via telefoonnummer 085-1303570.

Oprichting

De ITP Patiëntenvereniging Nederland is 13 mei 2003 opgericht. Hiervoor was de vereniging als werkgroep ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Patiënten (NVHP). In de loop der jaren groeide de behoefte aan informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Omdat de problematiek van mensen met een verworven aandoening als ITP afwijkt van mensen met een erfelijke stollingsafwijking zoals b.v. hemofilie, was de oprichting tot een zelfstandige vereniging noodzakelijk. Zo konden en kunnen we beter aan de diverse hulpvragen voldoen.

Waarom zou je lid worden van een patiëntenvereniging?

Wanneer je de diagnose ITP krijgt zijn er vaak veel onzekerheden. Veel informatie én ondersteuning is te vinden bij de patiëntenvereniging. Daarbij kan contact met lotgenoten vaak een steun zijn.


Lidmaatschap

Lidmaatschap betreft een heel kalenderjaar. De kosten hiervoor bedragen € 25,- per jaar (prijspeil 2024), per automatische incasso. Wanneer u géén machtiging afgeeft dan rekenen wij voor het toezenden van een factuur per jaar € 3,- extra. Informeer bij uw ziektekostenverzekering of het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk via de aanvullende polis wordt vergoedt. 

Opzeggingen dienen plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar. Een opzegging is pas een feit wanneer u van ons de bevestiging hiervan per mail of brief heeft ontvangen. 
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot ons secretariaat. Dit kan via ofni.[antispam].@itp-pv.nl of via telefoonnummer 085-1303570

Lid worden

 

Word nu lid of steun ons met een bijdrage

 

Tel. 085-1303570 | E‑mail info@itp‑pv.nl | Bank 1 NL69RABO0345603702 | BIC RABONL2U |Bank 2 NL91ABNA0401810461 | BIC ABNANL2A | KvK 17156005 | ANBI 8135.93.372