Advies ITP-werkgroep NVvH

Geplaatst op 12-03-2021  -  Categorie: Corona

 

De ITP-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) heeft vandaag (12-03-2021) vergaderd naar aanleiding van het overlijden van een collega-arts in de Verenigde Staten door een hersenbloeding, bij een diepe trombocytopenie na COVID-vaccinatie. Er stond hierover een artikel in de New York Times en was in januari ook te lezen op internet. 

Op dit moment zijn er géén aanwijzingen dat ITP vaker voorkomt na COVID-vaccinatie of dat ITP weer terugkeert. Een kleine toename van ITP is niet uit te sluiten, dit wordt ook wel gezien na andere vaccinaties.

Op basis van de huidige gegevens is er geen reden om anders om te gaan met de COVID-vaccinatie dan met andere vaccinaties, dus geen reden voor extra controles of bloedafnames. Wel blijft alertheid geboden.

 

Ten aanzien van de minimale trombocyten-waarden geeft de NVvH het volgende advies: 

Voor patiënten met bloedplaatjes tekort wordt altijd geadviseerd goed af te drukken nadien (10 minuten) en de prikplaats in de uren erna in de gaten te houden. Bij bloedplaatjes aantallen boven de 20 zijn behalve afdrukken geen verdere maatregelen nodig. Bij aantallen onder de 20 is het advies om eerst te overleggen met de behandelaar.

De ervaring tot nu toe is dat de kans op spierbloedingen bij de COVID-vaccinatie heel klein is. Ook bij trombocyten lager dan 20 zonder bloedingsneiging lijkt geen andere behandeling nodig dan goed afdrukken. Bij patiënten met een zeer laag bloedplaatjes aantal, met actieve bloedingsneiging moet uiteraard op individuele basis beleid worden gemaakt.

 

 

Word nu lid of steun ons met een bijdrage

 

Tel. 085-1303570 | E‑mail info@itp‑pv.nl | Bank 1 NL69RABO0345603702 | BIC RABONL2U |Bank 2 NL91ABNA0401810461 | BIC ABNANL2A | KvK 17156005 | ANBI 8135.93.372